På promenad

Idag gick vi till ”pulkabacken”, pedagogerna hade berättat att vi skulle lära oss en ny lek. Vi gick som vanligt på ett fint led och höll en kompis i handen. Väl framme ingen lång sträcka så pratade vi om gemensamma regler. Därefter förklarade Johannes om den nya leken. Han berättade att han hade ställt ut 20 st koner i olika färger på gräsmattan. Under konerna ligger en färgad lapp med en bild på ett djur. Alla barnen ska ställa sig vid en kon och lyfte och titta på bilden. Det kanske blir en röd lapp med en apa på. Då ska man härma en apa och ta sig till en röd kon.

Leken startade och pedagogerna var där och hjälpte till. Det var ganska svårt men vi tror att med lite övning kommer detta bli en kul lek.

Temat är RÖRELSE och det gjorde vi mycket på många olika vis. Efter leken gavs det tillfälle till en stund fri lek. Vi gungade, åkte i rutchkanan och rullade i backen.

Vädret var stålande och det var en lärorik och härlig förmiddag.

 

Ur Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

·         fantasi och föreställningsförmåga.

·         motorik och koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Kommentarer inaktiverade.