Så arbetar vi Rev

Så arbetar vi

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov ska utformas så att omsorg utveckling
och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
Ur Lpfö 98/2016


På Lyckebo erbjuder vi en trygg miljö där vi bekräftar och utmanar varje barn. För oss är det självklart att ta emot ute i hallen när barnen kommer på morgonen, att vinka hej då till vårdnadshavare, och få en bra start på dagen.
Vi har samling varje förmiddag, här kan allt hända! Men den röda tråden är att vi lär oss erövra nya kunskaper, känner gemenskap och låter alla komma till tals.

Vi är ute varje dag, i alla väder. En gång i veckan ger sig Tomtebo (äldre barn) av på utflykt. Ibland åker vi lite längre, andra gånger traskar vi ner till stranden eller till andra favoritställen i vårt närområde.

Vi uppmärksammar traditioner. Vi ordnar julbord där barnen når upp till faten själva och på påsken kommer påsktuppen. Midsommarstången kläs av föräldrar, barn och fröknar. Vår tivolidag är en riktig höjdare, då firar vi Lyckebos födelsedag!

Vi vill ge barnen upplevelser att minnas länge efter att de lämnat Lyckebo.

 

 


Kommentarer inaktiverade.