Samiling på Trollebo

Detta är en samling på Trollebo den innehåller för dagen en övning då barnen tränar sig på färger.

Barnen får ta en sak i påsen som pedagogen har i sin hand. De berättar vad det är och vilken färg det har. Vidare frågade pedagogen hur man tecknar färgen på TAKK. Det är rolig stund och barnen har många söta kommentarer.

Pedagogerna upplevde att barnen tyckte aktiviteten var rolig för man såg att de gärna ville komma fram och ta saker i påsen och berätta vilken färg det var på den.

Ur Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka ifrågasätta och samtala om dessa.

Förskolan ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker

Kommentarer inaktiverade.