Samling med flaggor

Denna vecka har vi pratat om flaggor under samlingen. Det var någon av barnen som visade ett stort intresse av att lära sig olika flaggor och då fortsatte vi vidare på det. Vi tog fram den stora kartan och pedagogen hade förberett sig och gjort små flaggor på nål som vi kund fästa på de olika länderna. Det blev Norden och några länder i Europa. Se fick vi ju titta var Nya Zeeland ligger och vilken flagga de har. Vår pedagog Anna är där och jobbar nu därför ville vi titta på hur lång resa hon har gjort.

Ur Lpfö 18:

”Utbildningen ska ta tillvara på barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning.”

Kommentarer inaktiverade.