Spännade med Experiment!

Experiment – Grön Flagg – Återanvändning

Att göra experiment tycker barnen är spännande och roligt! Pedagogen berättade att vi skulle göra ett experiment som handlar om ordet densitet. Med en apelsin och en skål med vatten fick barnen fundera på vad de trodde skulle hända med apelsinen när vi lade ner den i vattnet, barnen fick känna på apelsinens vikt och de tyckte den var tung. Pedagogen frågade vad tror ni händer och varför?

Barnen berättar,

”Den blir större, den flyter för den är stor, den sjunker för den är tyngre än vattnet”.

Vi släppte ner apelsinen och apelsinen flöt! Pedagogen berättade att apelsinens skal har mycket luft i skalet och det gör att apelsinen har lägre densitet än vattnet och därför flyter apelsinen. Vi frågade barnen, – men om vi skalar apelsinen vad tror ni händer då?

Barnen berättar,

”Sjunker för den är tyngre inne, att den blir mindre, att den flyter som innan”.

Men apelsinen utan skal den sjönk till botten! Pedagogen berättade att apelsinen utan skal blev tyngre än vattnet och därför sjönk den till botten. Apelsinen utan skal hade högre densitet än vattnet. Pedagogen frågade barnen var kastar vi nu apelsinen och vad händer med den?

Barnen berättar,

”I den bruna påsen, kommer till soptippen, blir ny mat”.

Sedan tog vi fram vår påse med återvinnigs material och diskuterade med barnen om ordet Grön Flagg, biogas, återvinning och återanvända. Efter använde vi oss av återvinnings materialet till experimentet. Efter samlingen fick barnen använda sig av återvinnigs materialen till att måla med. Barnen tryckte med plast, sprutade med tvålpump med färg i, tryckte med plastkorkar och toalettrullar m.m. Barnens alster blev väldigt fina konstverk och tyckte det var en rolig målnings metod.

Lpfö 98/2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn

¤ utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

¤ utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i natur, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

 


 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.