Vår vision

Lyckebo förskola har som vision att varje barn ska känna sig värdefull och sedd.

Vi arbetar för att varje barn ska få en bra självkänsla och ett stort självförtroende. Det viktigt för oss att skapa en trygg och tillåtande miljö där barnen ska kunna växa och skapa en tillit till sin egen förmåga.

Genom att arbeta temainriktat och utgå från barnens intressen så vill vi inte bara skapa ett sammanhang för barnen och ge dem möjlighet att utvecklas på olika sätt utan också väcka ett kunskapstörstande, en vetgirighet.

Vi tillåter barnen att vara kreativa och utforskande samtidigt som det är viktigt att ta ansvar för sig själv och sina handlingar.