Vårt arbetssätt

Vi har ett temainriktat arbetssätt för att barnens lärande ska bli mångsidigt och för skapa sammanhang.

Vi är måna om att barnen varje morgon blir mottagna av någon pedagog i hallen när de kommer. Detta gör vi bland annat för att skapa trygga relationer till barnen och få dem att känna sig sedda när de kommer.

Vi erbjuder barnen en varierad pedagogisk miljö med rum för bland annat skapande, konstruktion, lek, vila och utforskande. Miljön utformas efter de barn som går här, deras intressen och behov samt efter temat vi arbetar med.

Vi har varierande pedagogiska temainriktade aktiviteter varje dag. Sångstund och rörelse har vi tillsammans hela förskolan en gång i veckan.

Vi är ute varje dag i alla väder. En gång i veckan går Tomtebobarnen på utflykt.