Om oss

Lyckebo förskola startades 2005 och drivs av förskolrektor Camilla Asknor Pålsson.

Lyckebo förskola består av två avdelningar.
Trollebo, för de yngre barnen 1–3 år och
Tomtebo, för de äldre barnen, 3–6 år.
På Trollebo är vi 11–13 barn i barngruppen och
på Tomtebo är vi runt 20 barn.
Lyckebo är beläget i fängelsets gamla lokaler, Hvita Briggen.

 

 

Det är vi som jobbar på Lyckebo Förskola